Custers, Petronella


IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN
JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA
Gedenk in Uw gebeden de viel van zaliger

Petronella Hubertina Custers

weduwe van
PETRUS HENRICUS TRIEPELS
eerder weduwe van
JACOBUS COOLEN

De dierbare overledene werd geboren te Haelen 25 mei 1873. Zij overleed, na een langdurig lijden, meer• malen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk te Leveroy 1 sept. 1958
.
Van krachten uitgeput stierf zij in een hoge ouderdom. In do Vrede van Christus zij hier ingeslapen om in de heerlijkheid en het geluk van het Vaderhuis te ontwaken. Zij was een eenvoudige en godsdienstige vrouw. Gods geboden waren het richtsnoer van haar leven vanaf haar jeugd. Gods welbehagen aanvaardde zij in alles, ook waar dit zware beproevingen van haar vroeg, in haar gezin en In haar eigen persoonlijk leven. Zij heeft de goede strijd gestreden, daarom wacht haar nu de kroon der gerechtigheid, die God heeft bestemd voor hen die Hem liefhebben. Gods oog rust bij voorkeur op hen, die Hem in eenvoud dienen. Mijn dierbare kinderen, ik dank u voor het goede dat ik van U ontving, vooral voor uw toegewijde zorg in mijn laatste levensjaren. Vergeet mij niet in uw gebeden.
Mijn Jezus barmhartigheid.