Dag: 1 september 1958

Custers, PetronellaCusters, Petronella

IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Gedenk in Uw gebeden de viel van zaliger Petronella Hubertina Custers weduwe van PETRUS HENRICUS TRIEPELS eerder weduwe van JACOBUS COOLEN De dierbare overledene werd geboren te Haelen 25 mei 1873. Zij overleed, na een langdurig lijden, meer• malen gesterkt door […]