Wetemans, Wilhelmus


WetemansWilhelmus1958WetemansWilhelmus1958vk

 

Jezus – Maria – Joseph – Barbara

Ter gedachtenis aan

Wilhelmus Hubertus Wetemans

echtgenoot van
CATHARINA VERBOEKET

Hij werd geboren te Grathem 11 augustus 1890, hij overleed te Leveroy 10 maart 1958, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene was een rechtschapen mens, een man van weinig woorden en wars van alle uiterlijkheid. Hij gaf zich zoals hij was, eerlijk en oprecht tegenover iedereen. Schijnbaar met een sterke natuur bedeeld, was zijn lichaamskracht toch vroeg gebroken, maar niet zijn geest. Jarenlange ziekte en van tijd tot tijd benauwdheden waren de beproeving die de Heer hem overzond. Toch klaagde hij daarover nooit. Het was voor hem haast vanzelfsprekend, dat een mens aanvaardt, wat God hem in het leven overzendt. In diezelfde berusting heeft hij ook de dood zien naderen en hem aanvaard vol vertrouwen op de barmhartigheid Gods.
„Ik heb de goede strijd gestreden, mijn levensloop voleindigd, het geloof bewaard.”  Sint Paulus. 

Mijn dierbare vrouw heb dank voor uw trouwe zorg. Dierbare kinderen, vergeet de lessen van uw Vader niet, houdt Moeder steeds in ere en blijft eensgezind onder elkander. Gedenkt mij in het gebed en bij het offer der H. Mis. Mijn Jezus barmhartigheid.

Tags: ,