Houben, Bernard


JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA
Ter gedachtenis aan

Bernard Thomas Hubert Houben

lid van de aartsbroederschap der H. Famille, lid van het Kerkbestuur van Sint Barbara,

echtgenoot van
MARIA JOANNA BIEMANS

Geboren te Leveroy 26 juli 1896, na een langdurig geduldig gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, overleden in het Sint Jans-Ziekenhuis te Weert 17 januari 1858.

Te vroeg naar menselijke berekening werd deze goede echtgenoot en zorgvolle vader ontrukt aan het gezin. waarvan hij het middelpunt was, waarvoor hij zijn laatste levenskracht gegeven heeft. Het kruis stond als een mijlpaal in dit leven. Hij heeft liet moedig gedragen en zo zijn geloof gelouterd en de liefde versterkt. Dat bleek ook toen op het einde van zijn leven hevige benauwdheden hem overvielen. Hij bleef vol vertrouwen op God. Met veel geduld heeft hij• een smartelijke ziekte gedragen en zo dag aan dag gewonnen aan gelijkvormigheid met Christus. Kon zijn sterven dan moeilijk zijn ? Laat zijn overgave aan de heilige Wil Gods, voor hen die achterblijven, ten voorbeeld zijn en het geloof, dat, wie met Christus geleden heeft ook met Hem delen mag in de glorie, tot troost. Dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefde en zorg. Ik laat u weliswaar alleen achter met de zorg voor on-ze kinderen. God, die ze ons schonk, zal echter met u blijven. Mijn kinderen, ik moest jullie wel verlaten, die ik zo lief had. Blijft eensgezind onder elkander, vergeet uw vader niet en leeft naar mijn voorbeeld.