Frenken, Willem


JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA
Ter gedachtenis aan

Willem Frenken

echtgenoot van
Maria Catharina Janssen

Lid van de H. Familie

Geboren te Leveroy 14 april 1878, aldaar overleden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, 26 dec. 1957

In de vrede van het Kerstfeest ging hij van ons heen. Hij kon niet langer bij ons blijven. Hoge ouderdom en verval van krachten maakten een einde aan zijn aardse leven om hem over te brengen naar de ewigheid, waarvoor ieder mens geschapen is. Hoe troostvol bij het afsterven van onze dierbaren is dan de gedachte dat zij in de vreze des Heren geleefd hebben en in de liefde tot God gestorven zijn. Hij was een rechtschapen man, een voorbeeldige echtgenoot en zorgvolle vader, geacht bij al zijn dorpsgenoten. Oprecht geloof, eenvoud en goedheid sierden zijn karakter. Geliefde echtgenote, bijna 52 jaar hebben we samen lief en leed mogen delen ; zoek uw troost thans bij Hem die ons tot elkander bracht, die ons scheidde, die ons ook weer eens zal verenigen,

Dierbare kinderen en kleinkinderen, houdt steeds het voorbeeld van uw vader voor ogen, blijft moeder eren en in eensgezindheid en liefde met elkaar verenigd.

Ik beveel mijn ziel in uw gebed en in het offer van de H. Mis, vooral ook van haar die ik eens aan God geofferd heb in het klooster,

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID