Raetsen – Gubbels, Dorothea


Raetsen-GubbelsDorothea1957Raetsen-GubbelsDorothea1957vk

JEZUS – MARIA – JOSEPH – BARBARA

Ter gedachtenis aan

Dorothea Helena Hubertina Gubbels
weduwe van

Petrus Hubertus Mertens
eerder weduwe van
Franciscus Gerardus Medardus Hubertus Raetsen
De dierbare overledene werd geboren te Nederweert 10 maart 1882, zij overleed, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, te Leveroy 21 september 1957.
Zalig is de vrouw, wier hoop alleen op God is gevestigd, wier leven geheel gericht is naar God, want in God alleen vinden wij ons geluk. Zij was eenvoudig van harte, voor zich zelf met weinig tevreden, leefde zij ver van de drukte dezer wereld. De stilte van haar huis ging haar boven alles. Het gebed was haar troost, vooral in de lange dagen van haar ziekte. Haar grootste vreugde was het iemand blij te maken. Zo was zij bereid om te sterven, toen God haar onverwacht tot Zich riep, om haar een ewige woonplaats in de hemel te schenken.

Wij bevelen U aan, o Heer. de ziel van Uw dienares Dorothea, die in het Christelijk geloof en in de hoop op Uw barmhartigheid uit dit leven is heengegaan. Neem haar op in het koor der uitverkorenen, opdat zij in de, zalige aanschouwing ook voor ons, die haar hier beneden in liefde blijven gedenken, ten beste moge spreken. Door Christus onze Heer. Amen. Heer, geef haar de ewige rust. Mijn Jezus barmhartigheid.

———————————–
DRUKkRIJ HUB. BONGERS. HEIJTHUIJSEN.

Tags: ,