korte berichten

MAAS- EN ROERBODE

Dinsdag 19 maart 1957 Leveroij

Groene Kruis

Op woensdag 20 maart a.s. zal de afd. Leveroij van het Limburgse Groene Kruis de dag herdenken van het 25-jarig bestaan. De dag zal worden ingezet niet een plechtige Hoogmis van dankzegging. Des avonds zal om 8 uur in de St. Barbarazaai de feestvergadering plaats vinden. Dr. V. N. E. Van Esch zal een spreekbeurt houden over; Geestelijke Gezondheidsleer

Toneeluitvoering

Op maandag 25 maart a.s. zal de bekende toneelvereniging „Gelre” uit Roermond in de St. Barbarazaai een toneeluitvoering geven, waarvan de opbrengst komt ten bate van het plaatselijke Groene Kruis. Opgevoerd zal worden „De fluwelen handschoen”.

Jonge Boeren

A.s. woensdag 20 maart des avonds om 8 uur zal er in café Wetemans een algemene ledenvergadering gehouden worden van de Jonge Boerenvereniging afd. Leveroij
De heer P. Grijns leider van de afd. COVAS van de LLTB zal een spreekbeurt houden over; De afzet en verwerkingsmogelijkheden van suikerbieten.

 

Tags: