Mertens, Lambert


Categories :

JEZUS – MARIA – JOSEPH – BARBARA
Ter gedachtenis aan

LAMBERT HUBERT MERTENS

Lid van de H. Familie.
Oud-koster-organist van de St. Barbara kerk.
Directeur van de plaatselijke Boerenleenbank.
Lid van het Burgerlijk Armbest. te Nederweert.

echtgenoot van
MARIA PETRONELLA BEURSKENS

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 7 maart 1881. Hij overleed aldaar plotseling, maar nog tijdig voorzien van het H. Oliesel, op 23 juli 1956.

Roem niet op de dag van morgen. Ps.I11. Dit is de les die God ons allen gaf, toen Hij plotseling, midden in zijn werk, tot zich riep de man, wiens nooit verstoorde gezondheid, de hoop scheen te wettigen op een zeer hoge ouderdom. Onverwacht kwam de dood, doch vond hem niet onvoorbereid, omdat een voorbeeldig christelijk leven voorafging. Tot zijn laatste levensdag woonde hij dagelijks de H. Mis bij. „Bidden en werken.” In deze woorden kan men het leven van deze overledene samenvatten. Gedurende 55 jaar was hij koster en organist van de parochiekerk. Hij beminde, naar de psalmist, de luister van Gods huis en de woonplaats van Zijn heerlijkheid.

Daarnaast gaf hij gedurende vele jaren zijn krachten op organisatorisch gebied. Steeds was hij bereid om iedereen met raad en daad bij te staan. Nooit zocht hij daarbij eigen eer. In eenvoudige plichtsvervulling en rechtschapenheid ging hij door het leven meer bedacht op het oordeel Gods dan op wat de mensen van hem zeiden. Gid zal dan ook nu de verdiensten van zijn dienaar naar waarde belonen.

Laat ons gebed en H. Misoffer hem tot daar vergezellen.