Bruysten – Drink, Maria


Categories :

JEZUS – MARIA – JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

Agnes Op de Drink

weduwe van

Peter Hubertus Bruysten

Lid van de H. Famille.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 7 augustus 1866 en overleed, na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten, te Pey 22 juni 1956, waar ze werd begraven 25 juni d.o.v.

,,Een erekroon zijn de hoge jaren, als zij gevonden worden op de wegen der gerechtigheid”.

Zoals haar leven was, zo was haar dood; in grote eenvoud en diep geloof, met vurige liefde tot God de gebreken van haar hoge leeftijd dragend ten einde toe, steeds haar toevlucht nemend tot haar geliefde rozenkrans.

„Bedrieglijk is de bevalligheid en broos is de schoonheid ; maar een vrouw, die God vreest, blijft geëerd ; menige vrouw heeft rijkdommen vergaard, maar zij heeft haar allen overtroffen”. Mijne dierbaren, hebt dank voor al uw liefde en zorgen; hebt elkander lief ; weest niet be-zorgd en bekommerd om allerlei dingen, doch beseft goed, dat slechts één ding noodzakelijk is : de liefde tot God en tot de naaste.

Bidt veel voor mijn zielerust en blikt dikwijls op ten hemel ; daar wacht ik u allen bij de Vader der oneindige liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 0. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand, b. v. o.