Eervolle benoeming Leiverse pastoor


Eervolle benoeming van een Limburgs Pastoor in Amerika

Father Leunissen, geboren te Geleen, lange tijd woonachtig te Leveroy, thans pastoor van de H. Familiekerk te Odin in de Amerikaanse staat Kansas, werd onlangs benoemd door zijn Bisschop tot State Chaplain van de ridders van Columbus. Het belangrijkste van deze benoeming is misschien het best duidelijk te maken door de vermelding dat ze zich uitstrekt over het hele gebied van de staat Kansas, omvattend 4 bisdommen, met in totaal 20000ridders. De benoeming volgde op een bijeenkomst te Hays, waar afgevaardigden van de 4 bisdommen Father Leunissen voor deze belangrijke en eervolle post voordroegen. Vanaf z’n komst in Amerika, 15 jaar geleden ontkwam hij onder sensationele omstandigheden uit bezet Nederland, ging zijn belangstelling uit naar de beweging van de ridders van Columbus. Hij was reeds vroeger jarenlang in de States werkzaam geweest en het Amerikaanse leven was hem dus niet vreemd. In de Ridders van Columbus hebben de Amerikanen het verstaan, het middeleeuws ridderideaal in moderne democratische vorm en in doelstreving aan de eisen van onze tijd aangepast, tot nieuw leven te wekken. De ridders moeten allen overtuigde goede katholieken zijn. Ze vormen streng gereglementeerde groepen en nieuwe leden worden eerst toegelaten na een strenge proeftijd. Ze zijn ook nog verdeeld in 4 graden, waarin de leden aan steeds hogere eisen moeten voldoen. De ridders hebben zich op geestelijk, caritatief en sociaal gebied onschatbare verdiensten verworven voor het katholieke leven in Amerika. Pastoor Leunissen begreep de betekenis van deze beweging voor onze tijd. Hij richtte de orde op in Wright, waar hij eerst pastoor werd. Later ook in de daarbij behorende missiestatie Jetmore. Als pastoor van de familiekerk van Odin bracht hij de orde aldaar tot grote bloei. In 1951 werd het zilveren jubileum gevierd met grote luister. De Bisschop van het diocees hield de feestrede. Ter gelegenheid van het Mariajaar en midden in de koude oorlog en de Koreaanse crisis stichtten de ridders van Odin, gestuwd door het enthousiasme van hun Limburgs chaplain, een kapel, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw der overwinning, ter gedachtenis aan hen die in de beide wereldoorlogen en in Korea hun vaderland dienden en voor hen die het hoogste offer daarvoor brachten, hun jonge leven. Zijn werken, bijzonder ook onder de ridders van Columbus, bleef niet onopgemerkt. Vóór alles ging hem de verdieping van de christelijke geest in de order ter harte. Daarvoor preekte hij recollecties in zijn eigen parochie. Ook in andere plaatsen en districten werd hij daarvoor aangezocht en was er een graag geziene gast. Hoe kon het anders of hij nam ook deel aan de Amerikaanse kruistocht tegen het communisme. Al deze activiteiten hebben nu hun voorlopige bekroning gevonden in de voor een buitenlander van afkomst wel zeer zeldzame benoeming van algemeen vicaris der ridders van Columbus voor de gehele staat Kansas. Zijn familie en vele vrienden in het vaderland verheugen zich oprecht over deze uitverkiezing van een hunner. Van harte proficiat Father Leunissen.

Tags: ,