Custers, Jantje


CustersJantje1956vkCustersJantje1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TER GEDACHTENIS

aan

JANTJE CUSTERS

God gaf hem ons te Kelpen 6 aug. 1950. Hij werd gedoopt aldaar in de St. Lidwinakerk. Door een droevig ongeval, voltooide hij nauwelijks 5 jaar oud, zijn levensloop op aarde op 2e Pinksterdag, 21 mei 1956, te Leveroy, alwaar op het St. Barbara-kerkhof zijn kleine lichaam de dag der opstanding verwacht.

Onschuldig kind, om U geen klagen, Gij hebt aan God reeds opgedragen Uw engelreine ziel. Maar schreiend leed is nagebleven In moedershart en vaders leven, Wijl het liefste hen ontviel. Doch ’t zij zo 1 ’t Moest. En wie zal ’t wagen Aan God hier rekenschap te vragen ? Gods wille moest geschiën. Bid, Jantje, gij voor ons daarboven Dat we eens met u de Schepper loven Na ’t zalig wederzien.

Drukkerij Beijnsberger-Heijthuijse