Couenberg – Brouwer, Catharina


Categories :

JESUS MARIA  JOZEF
Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

CATHARINA BROUWER

weduwe van

Johannes Leonardus Couenberg

Geboren te Vogelenzang 24 Maart 1867, ge-sterkt door al de genadenmiddelen van de H. Kerk, overleden te Leveroy (L) 2 Mei 1955.

Gij kon niet langer hij ons blijven, moeder, maar hoe waart gij bereid toen de meester kwam en u riep. Bewust en niet een voorbeeldige overgave, hebt gij het offer van uw rijk en deugdzaam leven voleindigd in het offer van de H. Mis, dat Uw zoon dezelfde morgen in Uw zieken-kamer mocht opdragen. Gij hebt de goede strijd gestreden en als kostbaar erfdeel ons het voor-beeld nagelaten van Uw stichtende deugden : de goedheid van een edel moederhart, een onwankelbaar vertrouwen, toewijding tot het dagelijks rozenkransgebed, de wijze raad en leiding aan Uw kinderen waartussen gij zo echt eenvoudig en tevreden leefde.
’t En is van U hiernederwaart,
geschilderd of geschreven mij, moederken,
geen beeltenis geen beeld van U gebleven.
’t En zij dat beeld in mij.

God wij danken U dat Gij ons zo’n moeder gegeven hebt. 0 moge ik, Moeder, U onweerdig, nooit die beeltenis bederven maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. Dierbare kinderen, pleegzoon en kleinkinderen, ik dank u voor uw zorgen. Blijft eensgezind samenlevend en volhardend bidden, ook voor elkander tot een gelukkig weerzien in de hemel.
Mijn Jezus Barmhartigheid. St. Jozef zorg.