Sillekens, Willem


Ter gedachtenis aan

Willem Hubert Sillekens

weduwnaar van
Wilhelmina Deckers

Lid van de 3e Orde van Sint Franciscus De dierbare overledene werd geboren te Heythuysen de 11e Maart 1868. Na meermalen gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten is hij aldaar ontslapen in den Heer de 29e Maart 1955. Hij werd begraven 2 April op het Kerkhof van St. Barbara te Leveroy.
Hoe troostvol is de gedachtenis aan hen die in Gods liefde leefden en in de vrede van Christus gestorven zijn. Zo was zijn leven. Zo was ook zijn dood. Van zijn ouders had hij behalve een krachtig lichaam ook een oer-sterk geloof meegekregen. Met beide heeft hij gezwoegd in dit leven.

Met mannelijke ernst en ongeveinsd gemoed diende hij God. Voor de zijnen heeft hij gewerkt, zolang hij kon. Zijn plichtsgetrouwheid, zijn ijver en liefde voor het gebed waren onder hem spreekwoordelijk geworden. Zijn kinderen en kleinkinderen zullen hem dan ook prijzen als een goede vader en de gedachtenis aan hem zal hen sterken in ’t goede Tot in zijn hoge ouderdom bleef zijn geest vitaal, ook toen zijn lichaamskrachten begonnen te bezwijken. Zo droeg hij het besef dat de dood naderbij kwam. Onbevreesd, in het vertrouwen op de barmhartige liefde van de vader in de hemel heeft hij de dood tegemoet gezien. Zoals Sint Paulus verlangde hij tenslotte: „Ontbonden te worden om met Christus te zijn.”

Nu rust hij bij God en zijn werken volgen hem. Mijn goede kinderen en kleinkinderen, altijd zijn we een geweest in ware christelijke liefde, laten we allen verenigd blijven in Christus.

Ik beveel mijn ziel aan in uw gebed en in het offer van de H. Mis, vooral ook van haar die ik zo blijde de Heer geofferd heb in het klooster.

Mijn Jezus barmhartigheid.