Breukers – Truyen, Joanna


Categories :

Ter gedachtenis aan

Joanna Catharina Truyen

echtgenote van
Theodorus Hubertus Breukers

Lid van de H. Familie. De dierbare overledene werd geboren te MoIenbeersel 24 April 1893. Zij overleed, tijdig gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, te Leveroy 20 Maart 1955.

Haar leven was een getuigenis van toewijding en oprechte moederliefde, van eenvoud en geduld, van rusteloze arbeidzaamheid en echte godsvrucht. Als de sterke vrouw uit de H. Schr. bestuurde zij met wijsheid en kracht haar groot gezin, daarbij niet vergetend dat een goede opvoeding allereerst een sterke en oprechte godsdienstigheid vraagt. Wij kunnen ons daarom voorstellen hoe zwaar ’t juist haar gevallen moet zijn, toen een verraderlijke ziekte haar sterke gestel begon te ondermijnen. Moedig bleef zij haar huisgezin besturen totdat hevige pijnen en lichamelijke machteloosheid haar dit onmogelijk maakten. In de lange maanden, die toen kwamen, heeft zij het moeilijkste in dit leven moeten leren : het kruis van het lijden te dragen en in overgave aan God te aanvaarden, om zo de gelijkvorming met Christus ook in het lijden te voltooien. Op Zondag Laetare, op het uur dat in de parochiekerk het lijden van Christus gepredikt werd, kwam de Heer zijn dienares uit haar lijden bevrijden om haar op te nemen in de euwige vrede van zijn Vaderhuis. Mijn dierbare echtgenoot en kinderen. Gods H. Wil moest zo geschieden. Leeft zo als ik u hen voorgegaan, gedenkt mij voor het altaar Guls en blijft in liefde met elkaar verenigd tot steun van uw goede vader. Mijn Jezus barmhartigheid.