Misweek 1955

Onder leiding van de Z.E. Heren van Kaathoven en van den Bergh, Norbert van Heeswyk, werd in onze parochie een misweek gehouden. Hoewel reeds laat in het seizoen, lag het werk op het land, tengevolge van de langdurige winter, nog geheel stil. Zo konden de parochianen allen meedoen. Door stil, zonnig winterweer, waarin de milde kracht van de lentezon reeds doorstraalde, was de opkomst zeer bevredigend. Vooral het “Spel rd. Mis” op het priesterkoor der kerk opgevoerd maakte diepen indruk. Deze misweek moge het uitgangspunt zijn van een liturgische hernieuwing van het Parochieleven, door het diepen besef en inzicht in de betekenis van het H.Misoffer door volkszang en dialogen onder leiding zal deze misweek nog dieper moeten doorwerken.

Tags: ,