Fraai monument van parochiegemeenschap

DSC 03

DSC 03

26 juni 1953

„Het zal allemaal weer opgebouwd moeten worden, maar ik zal het niet meer beleven”, zei ons een oud Leveroys boertje terneergeslagen toen wij in November 1944 de troosteloze ruïne van de nog vrij nieuwe parochiekerk in ogenschouw namen. Veel offers had het kleine Leveroy opgebracht om in 1926 een mooie nieuwe kerk te bouwen. Twintig jaar later viel de kerk ten offer aan het dynamiet van een waanzinnig Duits leger. Het werd inderdaad allemaal weer opgebouwd en wel veel vlugger en mooier dan dat boertje in 1944 dacht. Leveroys kerk herrees in grote luister en werd een monument van ware parochiegemeenschap

BOUW NIEUWE KERK Een zware taak wachtte Pastoor Schippers, de bouwer van de kerk t Altweerterheide, toen hij in November 1945 naar Leveroy kwam: het bouwen van een kerk in een tijd van groot gebrek aan bouwmaterialen en geldmiddelen. Tot overmaat van ramp brak ook nog brand uit in zijn pastorie. Op een zeer bijzondere wijze gesteund door zijn parochie wist Pastoor Schippers echter door te zetten. Architect Jos. Wielders, die ook in 1928 de kerk bouwde, kreeg opdracht om de plannen te waken. In Augustus 1948 kon met de bouw van de nieuwe kerk begonnen worden. De fundamenten van de oude kerk werden hierbij gebruikt. Alleen de sacristie werd groter. Op 18 December 1949 kon de kerk in gebruik worden genomen. Architect Wielders mocht dit niet niet beleven. In verband met de moeilijke positie van de bouwmaterialenmarkt mocht de kerktoren niet afgebouwd worden. Bovenop het platform werd daarom voorlopig de klokkenstoel in de openlucht geplaatst. Hoewel het gebouw nog niet geheel, voltooid was voldeed dit zeer goed. Op 21 September 1951 werd de nieuwe , kerk plechtig door mgr. Lemmens geconsacreerd. Het werd een groot feest voor de kleine parochiegemeenschap. De nieuwe kerk biedt aan 426 personen plaats, terwijl op het zangkoor nog 126 zitplaatsen kunnen worde gemaakt. Het interieur is zeer sober e stijlvol. Het wit marmeren altaar van de oude kerk bleef vrijwel gespaard en is wederom geplaatst. Het priesterkoor heeft een vloer van travertin-tegels. Nog niet tevreden Pastoor Schippers en zijn parochianen waren met de herbouw van hu kerk nog niet tevreden. Door heilige ijver, bezield werd zonder uitstel begonnen met de verfraaiing van het gebouw. Mej. Willy Wielders, een dochter van de architecte verrijkte schepping van haar overleden vader met mooie glas-in-loodrarnen.

DSC 04Een orgel ontbrak nog. Ook dit kwam er. Een maand geleden werd een mode kerkorgel ingezegend. Het volgende plan is de beschildering van het interieur .Een kerk zonder toren konden de Leveroyse mensen moeilijk verdragen. Nauwelijks was het verbod om kerktorens te bouwen opgeheven of met de afbouw van de kerktoren werd begonnen. De toren werd van een hoogte van 13 meter opgetrokken tot 29 meter. Er werden twee klokken in geplaatst en electrisch verlichte wijzerplaten aangebracht. De klokken worden electrisch geluid. Onlangs kwam de toren gereed en konden de steigers worden verwijderd. De nieuwe toren past zeer goed in het dorpsbeeld. Boven de hoofdingang van de kerk is in de toren een fraai beeld van de H. Barbara, patrones van Leveroy, aangebracht, gebakken in bruine klei naar een ontwerp van pater Rats. Het metselwerk wordt bekroond door Teen kleine torenspits afgedekt met leien. Hier hadden wij liever leipannen gezien. Een fraaie overgang van het metselwerk naar de spits werd verkregen door het aanbrengen van acht grote spuwers, een bogenfries van natuursteen en siermetselwerk en het verwerken van tufsteen. Monument van parochiegemeenschap Midden-Limburg is een pracht dorpskerk rijker. Het kleine Leveroy heeft zijn doel bereikt. In enkele jaren kwam hier iets tot stand, waarmede in andere parochies meestal tientallen jaren gemoeid zijn. Een parochie van slechts 143 gezinnen bouwde In enkele jaren een pracht kerk met toren, klokken, electrische luldinstallatie, orgel, glas-in-loodramen en verlichte wijzerplaten, een monument aan haast middel-eeuwse gemeenschapszin. Het nageslacht zal tot in lengte van jaren dankbaar zijn voor wat hier door weinige mensen onder leiding van een energieke herder in moeilijke tijdsomstandigheden werd verricht.

 

Tags: ,