Dag: 11 februari 1953

Baetsen – Gubbels, MariaBaetsen – Gubbels, Maria

JEZUS + MARIA + JOZEF + BARBARA Bid voor de ziel van zaliger Maria Gertrudis Gubbels weduwe van Peter Hubertus Baetsen De dierbare overledene werd geboren te Nederweert 30 December 1881 en overleed, gesterkt door de H.H. Sacramenten te Leveroy op den feestdag van Maria’s verschijning te Lourdes 11 Februari 1953. Wel waart gij goed, […]