Snijders, LeonardusJEZUS + MARIA + JOZEF + BARBARA
Bid voor de ziel van zaliger

Leonardus Antonius Snijders

echtgenoot van
Antonetta Drenters

De dierbare overledene werd geboren te Hunsel de 26e Maart 1871 en overleed onverwacht, voorzien van het H.Oliesel te Leveroy 9 December 1952.

Een werkzaam leven werd afgesloten, toen deze dierbare overledene het tijdelijke met het eeuwige verwisselde op gezegende ouderdom. Onverwachts riep hem de Heer van leven en dood maar hij vond zijn dienaar gereed. Immers, opgevoed in de vreze des Heren, was de dierbare overledene een oprecht cristen, bezield met een leven. dig geloof. Tot op den laatsten dag zijns levens ging hij lederen morgen op naar het Huis des Heren, om daar het H. Misoffer bil te wonen Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen. onze scheiding is slechts voor een weinig tijds : ik ben u voorgegaan naar het land van eeuwigen vrede en geluk, waar tk op u wacht. De liefde is sterker dan de dood tonen wij die liefde door wederzijds gebed. En gij, mijn bloedverwanten en bekenden, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dg. afl.
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstond bid voor mij.

Tags: ,