Pastoor M. Penders overleden


MAASTRICHT, 25 Nov. (Eig red.)

In de leeftijd van 77 jaar is in het klooster van de zusters op de Boschstraat te Maastricht overleden oud-pastoor M. J. N. H. Penders, in het 52ste jaar van zijn priesterschap. Pastoor Penders werd in 1875 te Geulle geboren. Hij werd in 1900 te Roermond priester gewijd en was achtereenvolgens kapelaan te Leveroy, Ulestraten en Stein. In 1920 werd hij pastoor Heugem en in 1927 te Berg en Terblijt. waar hij een nieuwe kerk bouwde. Reeds 12 jaar was pastoor Penders rustend. Zijn uitvaartdienst heeft Donderdag as. om 10 uur plaats in de St. Mat-thiaskerk te Maastricht, waarna de begrafenis volgt te Berg en Terblijt.

Tags: ,