Dag: 10 november 1952

Geelen, JacobusGeelen, Jacobus

Barbara bid voor de ziel van Zaliger JACOBUS GEELEN weduwnaar van ALDEGONDA VAN DE SCHOOR Lid van de H. Familie -De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 24 Mei 1888 en overleed aldaar, gesterkt door de laatste H. Sacramenten, de 10 November 1952. De dierbare overledene was een oprecht christen op wien het woord van […]