Deckers, Hendrikus


Categories :

Gedenkt in uwe gebeden de ziel van Zaliger
HENDRIKUS DECKERS

weduwnaar van
ELISABETH BEELEN
Lid van de H. Familie

 

Hij word geboren te Baexem 5 Februari 1882 en overleed, tijdig voorzien van de laatste H. Sacramenten in het St. Jans. Ziekenhuis te Weert de 15e November 1951.

„Zalig de doden die in den Heer sterven, van nu af zullen zij uit rusten van hun arbeid en zorgen, want hun werken volgen hen.” Van kindsbeen af opgegroeid in de vreeze des Heren diende hij zijn God in eenvoud en tevredenheid van hart.
Is hij volgens ons vrij plotseling heengegaan, hij zelf heeft zich voorbereid een heel leven lang, door zijn vroomheid, arbeidzaamheid en zorgvolle toewijding van voorbeeldig echtgenoot en vader. Jezus en zijn Moeder leefden in zijn huis en daar heeft hij gebeden jaar in en uit „Bid voor ons, nu en in hot uur van onzen dood.”

Vooral deze dagen van zijn ziekte had hij zich helemaal op den hemel gericht. „Ons leven wordt niet weggenomen maar veranderd in een beter leven Want „dit bederfelijke moet met het onbederfelijke worden omkleed; dit sterfelijke met onsterfelijkheid” Het lichaam wordt onder de zegen en het gebed van onze Moeder do H. Kerk ter ruste gelegd in do gewijde aarde. Zijn ziel mag thans reeds deelhebben aan het onuitsprekelijke geluk, dat God bestemt voor hen die Hem liefhebben.

Dierbare kinderen, als bezorgde vader zal ik bij mijn geluk in den hemel jullie niet vergeten, maar voor u pleiten dat God u veilig door het loven mag helpen, en ons eenmaal weer verenigen. Woest eensgezind en goed voor elkaar zoals ik voor jullie allen goed geweest ben. En gij alle dierbaren en bekenden bidt voor mij.

H. Barbara, bid voor ons

.