Jacobs, Peter


Categories :

Bid voor de ziel van Zaliger

Peter Hub. Godefridus Jacobs

echtgenoot van
Maria Dorothea Raemakers
Lid van het Kerkelijk Zangkoor.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy de 26ste September 1906 en overleed aldaar, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten, de 25ste Sept. 1951 en werd de 28ste September begraven op het R.K. Kerkhof te Leveroy.

„Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig van harte ben”. Dit woord van de Goddelijke Meester had de dierbare overledene genomen tot richtlijn van zijn leven ; het deed hem in goedheid en eenvoud door het leven gaan maar vooral in zijn langdurige ziekte was hij een voorbeeld van met groot geduld gedragen lijden. En toen menschelijke middelen niet meer baatten, gaf hij zich zelf en zijn jeugdig gezin over aan de wil van de Allerhoogste. Begiftigd met een mooie stem, kende hij geen grotere vreugde, dan mede de H. Diensten te mogen opluisteren en het Kerkelijk zangkoor verliest in hem een van zijn meest getrouwe leden. Maar boven alles is dit verlies zwaar voor echtgenote en kind. Mijn dierbare echtgenote, God heeft ti veel beproefd in uw leven ; dit is wel het zwaarste Kruis dat Hij u overzendt. Ik weet, dat gij het aanvaardt in volle overgeving aan Zijn H. Wil Hier op aarde waren wij slechts kort verenigd, in de hemel wacht ik u. Mijn dierbaar Kind, met zoveel vreugd ont-vangen, uw vader verlaat u. Later als gij groot zijt, zult gij vernemen, hoe ik jou heb liefge-had. Vergeet uw vader niet en blijft steeds een steun voor moeder. Mijn dierbare broers en zusters en familie ik zeg u vaarwel, hebt dank voor alles, wat gij voor mij gedaan hebt. Mijn vele vrienden en bekenden, vaartwel en bidt voor mii.