Dag: 2 mei 1951

Baets, FranciscusBaets, Franciscus

Jezus + Maria + Jozef + Barbara. Bid voor de ziel van Zaliger Franciscus Hubertus Baets echtgenoot van Maria Elisabeth Raemakers De dierbare overledene werd geboren te Grathem de 4 November 1892 en overleed, voor-zien van de laatste H. Sacramenten te Leveroij de 2e Mei 1951. Heer uw H. Wil geschiede. Zwaar is het huisgezin […]