Wulms – Bommel van, Anna


JEZUS * MARIA * JOZEF * BARBARA
Gedenkt in uw gebeden de ziel van zaliger

Anna Catharina van Bommel

echtgenote van
Peter Wulms

De dierbare overledene werd geboren te Leveroij de 6e December 1875 en overleed, na hét godvruchtig ontvangen der laatste H.H. Sacramenten de 7e Juni 1950 aldaar.

Zij was in haar leven een echtgenoote en moeder, wier aandenken in eere zal blijven.

Door haar oprechte eenvoud en vooral door haren vromen en diepen godsdienstzin was zij het beeld van de vrouw, wier lof verkondigd wordt in de_ H. Schriftuur.

Dit is voor ons de vaste overtuiging, dat zij in vrede rust, maar in dankbare liefde blijven wij haar gedenken in. onze gebeden, opdat God haar geve de plaats van verkwikking, licht en vrede.

Mijn dierbare echtgenoot, zooveel jaren waren we in gelukkigen echt vereenigd. God heeft ons gescheiden, maar eens zal Hij ons weer vereenigen, daar waar.geen scheiding meer zal zijn.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, treurt niet over mijn heengaan. Ik b^n bij God in Zijnen schoonen hemel; van daaruit zie ik op u neer en blijf ik voor u bidden.

Blijft gij ook bidden voor mij, als ook gij, mijn familie en bekenden:

Mijn Jesus barmhartigheid.
H. Barbara, bid voor mij.

Tags: