incident bij de inzegening van de nieuwe kerk


Bron: Gazet van Limburg 15 dec 1949

Terwijl de processie in Leveroy j.l zondag bij gelegenheid van de inwijding van der nieuwe kerk door Leveroy trok. Naderde een autobus van de lijn Roermond – Weert. Nadat voor het instappen van de wachtende reizigers was gestopt, vervolgde de bus haar route. De bestuurder nam geen notie van de processie, noch van de opmerkingen die inzittenden der bus hem maakten omtrent het verbod een processie te doorbreken. Op ergerlijke wijze maakte de chauffeur van de gelegenheid gebruik om door een opening in de stoet zijn weg te vervolgen.

Uit her onderhoud, dat hij na een sommatie om te stoppen met een lid der Rijkspolitie had bleek, dat hij niet voldoende op de hoogte was met die voorschriften, die toch zeker een buschauffeur degelijk onder de knie behoorde te hebben, nog afgezien van de omstandigheden dat hij in een katholieke streek ergerlijk inbreuk maakte op de tradities, die zonder meer geëerbiedigd dienen te worden.

Tags: