Jo kuster “geslaagd”, en 2 van de 3 bruggen in Leveroy hersteld

GESLAAGD.

Op het te Eindhoven gehouden examen slaagde voor het diploma tweejarige vakschool voor bakkers, de heer Jo Küster.

BRUGGENBOUW.

Bij de terugtocht der Duitsers in november 1944 werden in Leveroy drie ‘bruggen over de Tungelroyse beek opgeblazen. Twee van deze bruggen zijn thans geheel hersteld, het zijn de bruggen, die de verbinding vormen tussen Liesjeshoek en Beemderhoek en Swelsstraat—Beenderhoek. De derde brug zal waarschijnlijk nog in de loop van dit jaar klaar komen. Op 5 Augustus a.s. is de aanbesteding. Het herstel van deze laatste brug, gelegen op de weg Nederweert-Grathem nabij het station Kelpen, zal zeer ten goede komen aan het doorgaande verkeer. De twee eerstgenoemde bruggen zijn alleen van belang voor het plaatselijk verkeer.

TUINBOUW VERENIGING.

Tot secretaris-penningmeester van de i plaatselijke tuinbouwvereniging is aangesteld, de heer Hub. Frenken.

Tags: