korte berichten

GESLAAGD.

Onze dorpsgenoot, de heer Jac. Houben slaagde voor de diploma’s driejarige handelsschool en typen,

VERGADERING JONGE BOEREN.

In lokaal M. Reynders vergaderden j.l. Maandagavond de Jonge Boeren, onder voorzitterschap van de heer Hub. Weyers. Besproken werd de werkverdeling voor de oogstwerkzaamheden op het korenproefveld. Deze zullen a.s. Vrijdag beginnen. Besloten werd de grote landbouwtentoonstelling, welke in Augustus a.s. te Eindhoven wordt gehouden, te bezoeken.

JONGE BOEREN EN BOERINNEN GAAN EXPOSEREN

op de grote Landbouwtentoonstelling, welke door de kring Weert van de LLTB in  de maand september te Nederweert wordt georganiseerd, zullen de plaatselijke Boerinnenbond en de plaatselijke afdeling Jonge Boeren, elk met een aparte stand vertegenwoordigd zijn. Reeds nu worden intensieve voorbereidingen getroffen.

Op de in 1939 gehouden landbouwtentoonstelling te Roggel behaalden de Jonge Boeren van Leveroy indertijd de tweede prijs.

OUDSTE INWOONSTER OVERLEDEN

In de buurtschap Mildert alhier overleed de oudste inwoonster van Leveroy, de 89 jarige weduwe Helena Kaelen-Bormans  thans is de oudste inwoonster der parochie de weduwe Helena Weyers-Linssen die 10 mei jl de 87 jarige leeftijd bereikte

MELKERSDIPLOMA.

Na afgelegd examen kon het melkersdiploma van de Z.N.Z. worden uitgereikt

de dames Koos Geurts, Anna van Heur, Mia van de Schoor; aan de heren Hub van Appeven,  Wiel Janssen en Harry Schreurs

Tags: