Kirkels – Driesser, Helena


Jezus + Maria + Jozef
Bid voor de ziel van zalig

Helena Driesser

weduwe van
Godefridus Kirkels

geboren te Leveroy 6 April 1852 en meermalen voorzien van de laatste H. Sacramenten, overleden te Heythuysen 20 december 1948.

Van krachten uitgeput, stierf zij in een gezegende ouderdom, gekomen tot de volheid der dagen. (Gen. 25)

De dierbare overledene was een tedere en zorgzame moeder voor haar kinderen, die haar dan ook altoos in ere hielden. Haar liefde voor de deugd en voor het gebed wist ze ook te doen erven aan haar kinderen en kleinkinderen.

In haar lange levensloop heeft ze vele verdiensten verzameld voor de eeuwigheid. Dierbare kinderen en kleinkinderen — ik dank u voor de liefde en de zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Bewaart als een kostbare erfenis de godsvrucht en eenvoud die gij hebt geleerd van uw ouders en bidt voor hen opdat ze spoedig samen mogen rusten en zich verblijden aan het Hart van God.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Tags: