Dag: 15 mei 1948

Curvers, LeonardusCurvers, Leonardus

JEZUS + MARIA + JOZEF. Bid voor de ziel van zaliger LEONARDUS CURVERS. De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 21 Febr. 1865 en over-. leed aldaar, voorzien van de laatste H. Sacramenten den 15 Mei 1948. Levendig geloof, diepe godsdienstzin en vurige gebedsijver versierden het leven van dezen overledene. In zijn langdurige ziekte […]