Lier – Knippenberg, Gertrudis


JEZUS – MARIA – JOZEF.

Bid voor de ziel van zaliger

GERTRUDIS VAN KNIPPENBERG

Echtgenoote van
PETRUS VAN LIER.

De dierbare doode werd geboren te Tungelroij den 22 Maart 1908 en overleed, voorzien van de laatste H. Sacramenten in het St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen den 29 April 1948 en werd den 3 Mei d.a.v. begraven op het R.K. kerkhof te Leveroij.

Het huis is in rouw gedompeld ; het is een huis van tranen ; de vreugde onzer harten is verdwenen. Moeder is niet meer, doch laat ons niet wanhopen, zooals zij, die geen hoop hebben en zeggen wij met den heiligen Man : de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam des Heeren zij gezegend. Zij was een trouwe echtgenoote en moeder, bezorgd om haar kinderen op te voeden in deugd en godsdienstzin, in gezonde dagen werkend en zwoegend voor haar huisgezin. En toen de jaren kwamen van beproeving, en toen later de ziekte kwam, toen aanvaardde zij alles in voorbeeldige onderwerping aan den heiligen Wil des Heeren. Dierbare echtgenoot*, maar al te spoedig heeft de dood ons geluk verbroken. Troost U met de gedachte, dat ik in liefde met U blijf vereenigd ; in den hemel zal ik voor U bidden om kracht en sterkte. En gij, mijn lieve kindertjes, nog veel te jong om het verlies van Moeder te beseffen, ik moet U verlaten. Hoe gaarne had ik nog voor U gewerkt en gezorgd, maar God heeft het anders gewild. Ik laat U over aan de hoede van den Allerhoogste, houdt veel van Vader en vergeet uw Moeder niet. Lieve Moeder, broers en zusters en familie, ik zeg U vaarwel, vergeet mij niet in uwe gebeden, ik zal bidden voor U. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

Tags: