Dag: 18 februari 1948

Frenken, MariaFrenken, Maria

JEZUS – MARIA- JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Maria Barbara Frenken. De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 9 Februari 1895 en overleed aldaar, zacht en kalm den 18 Febr. 1948, na het godvruchtig ontvangen der laatste H. Sacramenten. God heeft haar beproefd en gelouterd door veel pijn en lijden, zooals het […]