Geraets, Johannes


Johannes Godefridus Geraets,

geboren te Leveroij 25 Maart 1935 en aldaar overleden, voorzien van de laatste H. Sacramenten, den 16 Mei 1946.Laat de kleinen tot Mij komen Want hunner is het Rijk der Hemelen.

Tot dierbaar aandenken aan ons innig geliefd zoontje en broertje

Dierbare Ouders, staakt uw weenen Broertjes, zusjes, schreit niet meer Daalt mijn lichaam ook ten grave Mijne ziel is bij den Heer.
Engelenharpen hoor ik ruischen ’t Gloria klinkt zonder end Daar is niets dan blijdschap, vrede Op de wereld slechts ellend.
Jantje, reik uw engelenhand ons tegen Waak over onze aardsche wegen En ons harte, dat U mint Liefste, dat ’t U wedervindt.

DRUKKERIJ HUB. BONGERS. HEIJTHUIJSEN.

Categories :