Wetemans, Leo


TER GEDACHTENIS
aan ons

inniggeliefd zoontje
Leo Wetemans,

geboren te Leveroij den 6 Juni 1939
en overleden i
n het Sint Jansziekenhuis te Weert den 4 Januari 1945.

Zooals een bloem haar kelkje sluit,
Zooals een zilver klokje luidt
Als het avond wordt, heel even
Zoo gingen zijne oogjes toe,
Zijn stille lachje leek zoo moe Van ’t leven.

Nu rust hij, bloemen overspreid,
In ’t witte kistje neergevlijd,

Wijl Vader, Moeder schreien
Want met hun lieveling is gegaan
Het zonnetje en vloeit een traan
Om ’t scheien.

Ach ! zieltjes die als zilver zijn,
Zoo stralend blank, zoo zonde rein
Zij sterven niet, zij zweven
in jubel voor Gods aangezicht
En spelen in Gods glorielicht Zij leven!

Tags: