Heeskens, Joannes


Jezus – Maria – St Joseph – Barbara
TER VROME NAGEDACHTENIS AAN HET ZALIG AFSTERVEN VAN

Joannes Emmanuel Heeskens

ECHTGENOOT VAN
Helena Catharina Petronella Jansen.

Hij werd geboren te Roggel 25 December 1903 en overleed door een noodlottig ongeval, nog voorzien van het H. Oliesel, te Leveroij den 1 November 1944.
Een diepe ontsteltenis maakte zich van ons meester, toen het blijde Allerheiligenfeest wreed verstoord werd door een doodelijk ongeluk, tengevolge van den oorlog. Nog geen uur, nadat de dierbare overledene had gebiecht en gecommuniceerd, werd hij door een granaatscherf ernstig getroffen.

Het H. Oliesel werd hem nog toegediend ; daarna gaf hij den geest. ZOO voorbereid ging hij ’t Allerheiligenfeest vieren bij de heiligen in den hemel. Dit is ook de groote troost voor zijn zwaar getroffen echtgenoote, die na de ramp haar steun vond in de woorden : hij is in den hemel. Dierbare vrouw, God in Zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit heeft mij plotseling geroepen. Onze scheiding zal U zeer hard vallen. Zoekt uw kracht en uw steun in het gebed tot God. Hij kan en Hij zal U bijstaan op uw moeilijken levensweg. Ik zal U van uit den hemel met mijn gebeden vergezellen, opdat wij eens weer vereenigd mogen worden.
Mijn Jezus, Barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.