Wijers, Josephus


Categories :
Tags:
Jezus – Maria – Jozef – barbara
Bid voor de ziel van zaliger

Josephus Franciscus Hubertus WIJERS

geboren te Nederweert 28 Maart 1921.Door ’t oorlogsgeweld van mensenkinderen zeer pijnlijk verwond, en na enkele, dagen, voorzien van de h.h. Sacramenten der Stervenden, overleden in ’t R.K. Ziekenhuis te Roermond 30 Sept. en begraven te Leveroij 4 October 1944 d.a.v.

Altijd tesamen bewerkten zij, Sef en Cor, in broederlijke gemeenschapszin Gods mooie aarde. In het late en vroege jaargetijde werd de zwarte aarde omgewoeld en met gevulde vuisten werd dan het leven uitgestrooid. En nog deze zomer vielen onder hun handen de wuivende halmen der korenaren. Toch was de oogst nog niet voltooid. Zij zwoegden nog in liefde voor ’t leven.

• Maar God bepaalt ’t einde van Zijn eigen oogst. En Hij liet toe, dat hun beider leven wreed werd afgebroken. ln dit harde uur bleek Sefs broederzin : terwijl hij zelf in doodspijn lag, wist hij nog naar zijn makker Cor te vragen. En boven deze liefde tot ’n evenmens, ging zijn liefde naar God: hoe duidelijk konden wij allen hem zijn berouw en liefde formuleren.

Dierbare Moeder, zoals ik voor allen goed wilde zijn, zo hield ik ’t meest van U. Deze liefde blijft.

En gij allen, Vader, Moeder, Zus, Broers en vrienden, helpt elkander ’t leed te dragen.
Ons allen wacht de grote oogst. Mijn Jezus barmhartigheid.