gouden huwelijk schreurs naad – schreurs Tru


dit lied werd gezongen tijdens het feest van
Leonardus Reijnders en Geertrudes Gubbels

Schreurse Naad en Truke.                        

Wijze: Unter der Laterne.

Schreurse Naad en Truke
50 Jaren getrouwd
Iets wat geen van beiden
Ooit nog heeft berouwd
Daarom feest gans Leveroy
Met Schreurse-Naad die dikke boy
En Truke klein maar kwiek, (bis)

50 Jaren hebben
beiden maar getobt
Nimmer heeft ons Naadje
Zijn Truke ooit gefopt
Daarom is hun kinderschaar
Ook heel wat meer dan maar een paar
Dat krijg je daar nu van. (bis)

50 Jaren huw*lijk
50 Jaren strijd
Heeft hun werk geadeld
Hun ouden dag verblijd
En gedenkt hun kinderschaar
Het dankbaar hart het goudenpaar
Hun hele leven lang. (bis)

Vriendelijk en gastvrij
Tot voor ieder kind
Maakte onze Schreurshof
In heel het dorp bemind.
Daarom is UW dag zo mooi
‘Want heden feest heel Leveroy
Met Schreurse-Naad en Tru. (bis)

Dankbaar zijn Uw kinderen
Allen groot en klein
Dankbaar zijn wij allen
Die Uwe vrienden zijn.
Dat de lieer U heeft gespaard
En voor ons allen heeft bewaard
Tot voorbeeld van ons dorp. (bis)

Moge God U zegenen
Met nog menig jaar
gij wat hemelaren
zamelt bij elkaar
En dan vieren wij weer saam
Als lang de oorlog is gedaan

Uw zestig jarig feest, (bis)

 

 

Tags: