Huizen onbewoonbaar en ongeval timmerman W.F.

avdhwe 09 08 1941

Onbewoonbaar. — Een tweetal huizen in ons dorp werd onbewoonbaar verklaard door de officieele autoriteiten. De gebouwen werden inmiddels van de bekende bordjes voorzien. Intusschen wordt één van de, huizen nog altijd bewoond.

Ongeval. — De timmerman W. F., die werkzaamheden verrichtte aan een in aan-bouw zijnd huis, kwam in aanraking met een • afschuivenden houtbalk. zoodat hij ‘t linker-been ernst’g verwondde. Geneeskundige hulp werd ingeroepen.

Bron: limburger koerier 9 augustus 1941