Dag: 17 maart 1940

Breukers, PeterBreukers, Peter

„H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome”. In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger PETER HUBERTUS BREUKERS, echtgenoot van wijlen Catharina Hubertina Geelen. Lid van het Kerkbestuur van de parochie van de H. Jacobus te Hunsel. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 11 Febr. 1860 en overleed zacht en kalm, gesterkt […]