Verhaegen – Willekens, Johanna


Categories :

Bid voor de ziel van zaliger

JOHANNA WILLEKENS

Weduwe van
GERARDUS VERHAEGEN
Lid van de Derde Orde v, d. H. Francisca

geboren 1 Juli 1868 te Leveroij en aidaa voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden in den Heer overleden 6 Januari 1939.

De dierbare overledene was eene godsdienstige vrouw en met een levendig geloof bezield, vond zij er haar genoegen in God te dienen, en zijne geboden nauwkeurig te onderhouden
Toen zij op jaren gekomen, door eene zware ziekte aangetast op haar ziekbed lag uitgestrekt, dat weldra haar sterfbed zou worden kwam geen klacht over hare lippen maar met zorg bereidde zij zich op haat dood voor, In alles tevreden met Gods H. Wil

Dierbare kinderen. Gij zijt nu wel bedroefd, doch ik zal U wederzien en uw hart zal zich verheugen. Zijn wij met Christus gestorven, wij gelooven dat wij ook met Hem zullen leven. (Mes. XVI. 1; Thess: 3)

Laten wij voor haar bidden en ook gij, leden der Derde Orde vergeet haar niet.