Cleutjens, Heijmans – Vaassen, Maria


Categories :

Bid voor de ziel van zaliger

Anna Margaretha Hubertina VAASSEN

in het eerste huwelijk echtgenote van
Peter Mathijs Hubert Cleutjens
en in ’t tweede huwelijk van
Mathijs Hubert Heijmans.

De dierbare ” overledene werd geboren te Hunsel den 16 September 1856 en overleed, meermalen voorzien van de laatste heilige Sacramenten, te Leveroij 24 Januari 1938.

Langdurig is haar lijden geweest, maar met geduld en overgeving heeft zij het voor God geleden. Het was bare liefde tot ’t goddelijk Hart van Jezus die haar kracht gaf in ’t lijden en haar te midden harer jarenlange beproeving deed verzuchten : Heer zooals Gij wilt is ’t goed. Nu is voor haar de dag der belooning gekomen en gaat zij ontvangen het loon dat weggelegd is voor hen die in den Heer sterven. Dierbare kinderen en kleinkinderen en gij allen die mij dierbaar waart, vaartwel. Mogen Uwe liefde en gebeden mij volgen aan gene zijde van het graf. Mijn Jezus, barmhartigheid. Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.