Fauwe, Petrus Johannes de


Categories :

In ’t H. Misoffer en de gebeden der Priesters en geloovigen wordt aanbevolen de ziel van Zaliger

Petrus Johannes de FAUWE

Geboren te Weert 21 Jan.1874
Priester gewijd te Roermond 26 Maart 1898
Benoemd tot kapl. te Herkenbosch Sept 1898
Benoemd tot kapl. te Helden April 1902
Benoemd tot rector te Meterik Oct. 1904
Benoemd tot rector te Tungelroy Juli 1909
en tot Pastoor te Leveroy 19 September 1921
en na voorzien te zijn van ’t H. Oliesel door’n droevig ongeval overleden te Nederweert 24 Nov. 1937

Een priester was hij met een gouden hart blij en opgeruimd van karakter. Door zijn strenge rechtvaardigheid zijn. onvermoeibaren ijver en zijn nauwlettende werkzaamheid verwierf hij zich de achting van zijn medepriesters en de geloovigen. Zijn aandenken zal in zegening blijven Bloedverwanten en vrienden U verlatend vraag ik geen tranen maar gebeden en Gij, mijn Heerneef wees mij aan ’t altaar des Heeren indachtig. Vaartwel dan allen d!e mij bemind hebt tot weerziens hij God.
Heer geef hem de eeuwige rust.
—————————————