Alofs, Joannes (hoofd der school)


Categories :

JESUS MARIA JOZEF

lm de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOANNES HUBERTUS ALOFS

in laatste Huwelijk echtgenoot van zaliger
JOHANNA MARIA VAN DER VELDEN

Hoofd der School te Leveroij.
lid van de Derde Orde van St. Franciscus

De overledene werd geboren te Roggel 8 december 1874 en ontsliep in den Heer in het Ziekenhuis te Weert 20 Juli 1937, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Voor zijne kinderen en voor zijne leerlingen was hij steeds een goede vader, voor iedereen hulpvaardig. Met volle overgeving aan Gods H. Wil doorstond hij zijne langdurige en pijnlijke ziekte.

Kinderen uw vader verlaat u; vergeet hem niet in uwe gebeden. Blijft elkander beminnen en dient God getrouw. Weent niet over mij, verheugt u veeleer in het vooruitzicht op ons gelukkig wederzien in den hemel.

GEBED.

O God, aan wien het eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de Ziel van uwen dienaar Joannes en geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus barmhartigheid I 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil I 300 d. afl.