Nicolaas janssen (93) oudste inwoner nederweert

Oudste ingezetene overleden. — In den gezegen den ouderdom van ruim 95 jaar overleed alhier Zondag j.1. Mej. Agnes Goffin, wonende in het St. Josephgesticht alhier. De overledene was de oudste ingezetene der gemeente Nederweert.

Als zoodanig wordt ze thans opgevolgd door dhr. N. janssen te Nederweert-Leveroy, die 30 September 1843 werd geboren en dus ruim 93 jaar oud is.

De oudste vrouwelijke ingezetene is Mej. Wilhelmina Knapen, geboren 11 Januari 1844 en wonende Kerkstraat te Nederweert.

Dat er nog vele ouden van dagen zijn bewijst wel het feit. dat er ruim 70 ingezetene zijn, die 80 jaar of ouder zijn.