POGING TOT ZWARE MISHANDELING


Het mes mee, „want” het was Nieuwjaar !

De 36-jarige gedetineerde landbouwer M.H. P., uit Weert, stond terecht wegens poging tot zware mishandeling, gepleegd op den café-houder Hendrik Bonten te Nederweert-Leveroy. Het geval speelde zich af in het café van B. op Nieuwjaarsavond.

Een stel jongelui uit Weert en Nederweert wilde nog bier bij sluitingsuur. Toen dit geweigerd werd, werd met stoelen geslagen en met bierglazen gegooid, terwijl verdachte zijn mes te voorschijn haalde. De dochter des huizes waarschuwde haar vader, die met een flinken knuppel uit de keuken vandaan kwam. Verdachte*’ trok met het mes op den 62-jarigen Bonten af, de anderen grepen stoelen, bierglazen, en dergelijke. Er werd een finalen veldslag geleverd,
doch B. bleef baas op het slagveld. Met bebloede koppen vloog het heele stelletje naar buiten. Verdachte nu werd aangeklaagd van het pogen te steken naar B. Hij vertelde echter alleen te weten, dat hij zoo’n 30 glazen bier had gedronken dien dag. Den volgenden morgen had hij wel wonden op het hoofd, maar hij meende, dat hij gevallen was. Het ter zitting aanwezige mes was van zijn broer, doch
had hij dien dag meegenomen het was Nieuwjaar. Een ander van het stelletje herrieschoppers zekeren P. had aanvankelijk weinig lust om
den eed te doen. Terwijl reeds aanstalten werden gemaakt om hem in gijzeling te stellen, koos hij toch maar gouw eieren voor zijn geld, hij deed den eed en vertelde, dat zij bij B. een Nieuwjaarssigaar wilden gaan halen. Hij was er het eerste uit geknuppeld en had van het steken door verdachte niets gezien. De eisch van den Officier van Justitie luidde zes maanden gevangenisstraf, terwijl de
verdediger Mr. van Boven een poging deed om de zaak om te draaien en den herbergier als de aanvaller te bestempelen.