Dag: 29 september 1936

Beurskens, JoannesBeurskens, Joannes

JEZUS – MARIA – JOZEF IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER JOANNES BEURSKENS weduwnaar van Maria Catharina Venner. De overledene werd geboren te NEER den 30 October 1851 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 29 September 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Ware godsdienstzin en diepgeloovige overtuiging waren […]