Brand bij Wetemans


Limburger koerier : provinciaal dagblad  18 mrt 1935 .

Brand. — Donderdagmiddag ontstond door onbekende oorzaak brand m de groote schuur van den landbouwer W. N. Wetemans te Leveroy aan de Kerk.

In korten tijd stond dit gebouw in lichter taaie en brandde geheel uit. Meerdere akkergereedschappen en nog voorradige vruchten gingen hierbij verloren.

Dank zij ’t werk der brandspuit van Leveroy en Heythuyzen kon ’t vuur beperkt blijven tot de schuur en werd ’t aangrenzend woonhuis gespaard.

Tags: