Gubbels – Havens, Wilhelmina


Ter liefde van JEZUS – MARIA – JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

WILHELMINA HAVENS

Weduwe van
P. M. GUBBELS

Geboren te Leveroy (Nederweert) 18 Nov. 1841 en voorzien van de
H. Sacramenten der stervenden. overleden te Swartbroek, 4 Augustus 1931.

Van krachten uitgeput stierf zij in een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd, gekomen tot de volheid der dagen. (Gen. XXV).

In waarheid : de ouderdom was bij haar een eerekroon, die op de wegen der gerechtigheid gevonden wordt. (Prov. 16).

Bidden en werken : ziedaar onze taak hier op aarde. Aan dien levensplicht is de overledene getrouw gebleven tot in haar hoogen ouderdom. Op den avond van haar leven vond de dood haar gelukkig en tevreden en vol vertrouwen op God ging zij in tot een beter leven. Zalig de mensch die aldus blijmoedig Mag sterven. (H. Greg.)

Mijne Kinderen en Kleinkinderen en mijne Vrienden bidt voor mij. Mijn Jezus. barmhartigheid. (100 d. afl.)