Dag: 12 maart 1929

Driesser, ElisabethDriesser, Elisabeth

Jezus – Maria – Joseph – Franciscus In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger ELISABETH DRIESSER lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Leveroij 27 Februari 1857 en ontsliep aldaar in den Heer 12 Maart 1929, voorzien van de laatste H. Sacramenten. In de vreeze […]