Fl 200,00 voor missen ontvangen

Ontvangen van Margaretha Verwielen weduwe van Hendrik Knapen de som van fl. 200,00. Voor deze fl. 200,00 moeten na haren dood H. Missen worden gedaan (Leesmissen of gezongen H. Missen naar believen van den tijdelijke Pastoor) voor haar en haren man Zaliger. Dit geld staat op een afzonderlijk Boerenleenbankspaarboekje no. 466 op naam van de kerk. De jaarlijkse intrest is voor de kerk. Nota Genoemde Marg. Verwielen verlangt, dat hare begrafenis zal bekostigd worden van fl. 100,00 die na haren dood zullen uitbetaald worden door de Rijksouderdomsverzekering en fl. 50,00 die zullen uitbetaald worden voor een doodenfonds te Nederweert, beheerd door Jan Coolen, Horik. Zij verlangt begraven te worden gelijk haar man-Zaliger nl. T1 klas a zonder assistentie met 40 pond kaarsen en na de begrafenisdienst nog 6 gezonden H. Missen.

Tags: