Deckers – Peeters, Anna


Categories :
Deckers-PeetersAnna1924 DeckersAndreas1926vk

JEZUS – MARIA – JOSEPH.
In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Anna Catharina Peeters
echtgenoote van

Andreas Deckers.

De overledene werd geboren te Leveroij den 29sten Maart 1858 en ontsliep aldaar in den Heer, gesterkt door de laatste H. Sacramenten, den 16den Juni 1924.
Eene vrouw, die den Heer vreest, zal geprezen worden. Zij geeft acht op de handelwijze van haar huisgezin en eet het brood niet in ledigheid. Hare kinderen staan op en roemen haar gelukkig; ook haar man prijst haar. Prov. XXXI, -30.
Zij was eene moeder, waardig om in de gedachtenis der braven voort te leven. II Mach. VII, 20.
GEBED.
O God, aan wien liet eigen is te sparen en genadig te zijn, ontferm U over de ziel van uwe dienares CATHARINA, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht bij uwe gelukzaligen. Door Christus, onzen Heer. Amen. Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dagen afl. Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 dagen aflaat.

Onze Vader — Wees gegroet.
————————————-

Anna Catharina Peeters, geboren te Nederweert op 29 maart 1858, overleden aldaar op 16 juni 1924, dochter van Henricus Peeters (dienstknecht en landbouwer) en Henrina Seuren (naaister en landbouwster).

Zij is getrouwd te Nederweert op 26 mei 1887 met Andreas Deckers, dienstknecht en landbouwer, geboren te Heythuysen op 12 december 1855, overleden te Nederweert op 21 juli 1926, zoon van Jean Deckers (dagloner) en Cornelia Hendrix (dienstmeid).

Uit dit huwelijk:
Cornelia, geboren te Nederweert op 13 februari 1888, overleden aldaar op 7 mei 1889.
Maria Catharina, geboren te Nederweert op 19 april 1890, overleden te Horn op 20 juni 1947. Zij is getrouwd te Nederweert op 14 november 1919 met Leonard Jozef Hubert Hamans, landbouwer, geboren te Horn op 2 april 1889, zoon van Christiaan Hamans (landbouwer) en Anna Maria Hubertina Ubags.
Anna Maria, geboren te Nederweert op 25 november 1892, overleden aldaar op 10 maart 1901.
Maria Helena, geboren te Nederweert op 26 december 1893.
Joannes Henricus, geboren te Nederweert op 5 juni 1896.
Elisabeth Cornelia, geboren te Nederweert op 31 januari 1900, overleden te Maaseik op 24 januari 1987.

Zij is getrouwd te Nederweert op 31 december 1920 met Frans Stephanus Nijs, molenaar, geboren te Horn op 2 oktober 1891, zoon van Joannes Hubertus Nijs (molenaar) en Maria Catharina Cornelissen.